Litery a,b,c oznaczają zdania prawdziwe a litery p,q,r oznaczają zdania fałszywe. Oceń wartość logiczną zdań:
a.) [(a i b) i c] i [(p lub r) lub ~ q]
b.) [(p=> q) => (r=> ~ a)] <=> (~ b i c) bardzo prosze o rozwiazanie tego... :)

1

Odpowiedzi

2009-11-19T17:45:06+01:00
A) [(a∧b)∧c]∧[(p∨r)∨ ~q]
a∧b => zdanie prawdziwe
[(a∧b)∧c] => [(zdanie prawdziwe)∧zdanie prawdziwe] => zdanie prawdziwe
p∨r => zdanie fałszywe
[(p∨r)∨ ~q] => [(zdanie fałszywe) lub zdanie prawdziwe] => zdanie prawdziwe
[(a∧b)∧c]∧[(p∨r)∨ ~q] => [zdanie prawdziwe]∧[zdanie prawdziwe] => zdanie prawdziwe

b) [(p=>q) => (r=> ~ a)] <=> (~ b∧c)
(p=>q) => zdanie prawdziwe
(r=> ~ a) => zdanie prawdziwe
[(p=>q) => (r=> ~ a)] => zdanie prawdziwe
(~ b∧c) => zdanie fałszywe
[(p=>q) => (r=> ~ a)] <=> (~ b∧c) => [zdanie prawdziwe] <=> (zdanie fałszywe) => zdanie fałszywe
1 1 1