Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:15:24+01:00
Muzyka jest bardzo ważna w moim życiu ponieważ dzięki muzyce się odprężam.
dzięki muzyce się uspokajam i złe myśli odchodzą.
uwielbiam słuchać muzyki bo muzyka daje mi energię na cały dzień.
gdy już zdarzy się zły dzień pełen niepowodzeń wtedy właśnie słucham muzyki, pozwala mi ona o wszystkim zapomnieć i ukoić nerwy.
najczęściej słucham rocka. uwielbiam zespół Evanescence Linkin Park uwielbiam teksty pisane przez Chris'a Daughtry'ego. każdy tekst niesie w sobie coś innego pomaga mi spojrzeć na życie inaczej niż ja to sobie wyobrażam.
muzyka jest bardzo ważna w życiu człowieka. przecież młodzież nie miałaby się gdzie bawić! nie byłoby dyskotek nie byłoby radia. jak ludzie bawiliby się na weselach?Muzyka jest ważna pomaga ludziom się częściej uśmiechać.

the music is very important in my life since thanks to the music I am relaxing. thanks to the music I am calming down and evil thoughts are departing. I adore to listen to music because the music is giving me the energy on all day long. when bad day full of failures then will already just happen I am listening to music, she lets me about everything forget .. and soothe nerves. I most often listen to the rock. I adore the Evanescence Linkin team I adore the Park written texts through Chris'a Daughtry'ego. every text is presenting something else in itself is helping me to look for life in a different way to I for myself I am depicting it. the music is very important in the life of the man. after all young people wouldn't be where to entertain! there would be no disci there would be no radio. how would people waste time on .. on weddings? the Music is important is helping people more often to smile.