Odpowiedzi

2009-11-19T17:24:00+01:00
Metanol ,etanol - właściwości fizyczne :
-lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym zapachu i smaku
-bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie
-są dobrymi rozpuszczalnikami wielu substancji organicznych

gliceryna - właściwości fizyczne :
-syropowata ciecz o słodkim smaku, bezbarwna
-rozpuszczalna w wodzie
-ma właściwości higroskopijne

Metanol - otrzymywanie :
-otrzymywany był dawniej w procesie suchej destylacji drewna, stąd nazywany tez jest spirytusem drzewnym; obecnie duże ilości metanolu powstają w reakcji katalitycznego uwodornienia tlenku węgla

Etanol - otrzymywanie :
-otrzymywany jest obecnie w wyniku fermentacji cukru
na drodze syntetycznej z etylenu w reakcji addycji wody w środowisku kwaśnym
4 4 4