Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:27:51+01:00
Zad.1
a)
z osią OX
(-2,0) oraz(6,0)
zosią OY
(0,4½)
b)y=a(x+2)(x-6)=a(x²-6x+2x-12)=a(x²-4x-12) przechodzi przez(2,6)
6=a(2²-4*2-12)
6=a(-16)
a=-6/16=-3/8
y=-3/8(x²-4x-12)=-3/8x²+3/2x+4,5
c)iloczynowa
y=-3/8(x+2)(x-6)
kanoniczna
y=-3/8(x-2)²+6
d)f rosnaca dla x∈(-∞,2)
f malejąca dla x∈(2,∞)
3.W(x)=(mx²-n)(x+m)=mx³+m²x²-nx-nm
P(x)=(x²-3)(x+1)=x³+x²-3x-3

zatem
m=1→m=1
m²=1
-n=-3→n=3
-nm=-3

wynoszą m=1 , n=3

reszta w zał za moment
1 5 1