1 Oblicz pole prostokąta , którego obwód jest równy 64cm , a jeden z bok ma 12cm
2 Pole kwadratu jest równe 49cm . oblicz obwód tego kwadratu
3 Jeden bok trójkąta ma długość 6dm , wysokość poprowadzona na ten bok stanowi 2/3 jego długości . oblicz pole trójkąta
4 Pole rombu wynosi 25cm . jedna z przekątnych ma 10cm . Oblicz długość drugiej
przekątnej
5 Bok równoległoboku ma długość 0,2m , a wysokość opuszczona na ten bok ma 15cm , Oblicz pole równoległoboku i wyraź je w dm
6 Grzesiek zbudował z papiery latawiec w kształcie deltoidu o przekątnych 150cm i 1,2 m . Ile metrów kwadratowych papieru zużył Grzesiek na budowę latawca,,,

2

Odpowiedzi

2009-11-19T17:34:40+01:00
1. Obw =64
obw=2*12 +2x
64=24 +2x
2x=64-24
2x=40/:2
x=20

P=a*b
P=12*20 =240cm2

2. P=49
P=a²
a²=49
a=√49 = 7

Obw =4a =4*7 = 28cm

3.
6 * ⅔ = 4 dm
P=1/2(a*h)
P= ½(4*6) = 24:2=12dm2

4. P=25cm2
P=(e*f):2
25=(e*10):2 /x2
50=10e /:10
e=5cm

5.h=15cm =1,5dm
a=0,2m=2dm
P=a*h
P=2*1,5=3dm2

6.e=1,2m
f=150cm=1,5m
P=(e*f):2
P=(1,2*1,5):2
P=1,8:2=0,9m2
3 3 3
2009-11-19T17:37:41+01:00

1 Oblicz pole prostokąta , którego obwód jest równy 64cm , a jeden z bok ma 12cm

64=24+2b
2b=40
b=20
P=20*12=240cm²

2 Pole kwadratu jest równe 49cm . oblicz obwód tego kwadratu
a²=49
a=7cm
Ob=4*7=28cm
3 Jeden bok trójkąta ma długość 6dm , wysokość poprowadzona na ten bok stanowi 2/3 jego długości . oblicz pole trójkąta
a=6dm
h=2/3*6=4dm
P=1/2*6*4=12dm²
4 Pole rombu wynosi 25cm . jedna z przekątnych ma 10cm . Oblicz długość drugiej przekątnej
P=1/2 ef
25=1/2*10f
f=5cm
5 Bok równoległoboku ma długość 0,2m , a wysokość opuszczona na ten bok ma 15cm , Oblicz pole równoległoboku i wyraź je w dm
15cm=1,5dm
P=ah
P=0,2*1,5=0,3dm²
6 Grzesiek zbudował z papiery latawiec w kształcie deltoidu o przekątnych 150cm i 1,2 m . Ile metrów kwadratowych papieru zużył Grzesiek na budowę latawca,,,
150cm=1,5m
P=1/2ef
P=1/2*1,5*1,2=0,9m²
Potrzebuje 0,9 m²

1 5 1