Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T17:23:57+01:00
LIŚCIE I ŁODYGA

Łodyga : strefy morfologiczne : merystem wierzchołkowy, międzywęźla, węzeł (miejsce z którego wyrasta liść) rodzaje łodyg : zielone (rośliny jednoroczne, mają chloroplasty, nie mają kambrium - brak przyrostu na grubość,) dzielą się na :

Rosnące pionowo ku górze (dobrze rozwinięta tk. Wzmacn.), płożące (słabo wykształcona tk. Wzmacnia.), wijące się (są wrażliwe na dotyk. Mają najczęściej wąsy przy pomocy których owijają się wokół przedmiotów) zdrewniałe - charakterystyczne dla roślin drzewiastych. Jest kambrium i fellogen, dzielą się na : drzewa, krzewy - na całej długości zdrewniałe, krzewinki : borówka, wrzos ich łodygi w górnej części zielone a w dolnej zdrewniałe. Modyfikacje łodyg : łodygi spichrzowe, gromadzące wodę (mają w łod. Dobrze wykształcony miękisz wodny), asymilacyjne (ich miękisz kory posiada chloroplasty) rozmnażanie wegetatywne (rozłogi - truskawki, kłącza) Budowa pierwotna łodygi : w łodydze podobnie jak w korzeniu wyznaczamy 3 warstwy kom : 1. Epiderma, 2. Kora pierwotna : kolenchyma (tk. Wzmacniają o żywych kom z chloropl.), miękisz kory pierw. (chloroplasty), endoderma (+ chloroplasty) 3. walec osiowy : okolnica, sklerenchyma (tk. Wzm. Zbudowana z martwych kom.), wiązki przewodzące (otwarte gdyż między łykiem a drewnem kambrium), miękisz rdzenia. Pierścień kambrium przyjmuje zamkniętą formę walca. Budowa wtórna łodygi : w wyniku działania kambrium na zew. Odkłada się łyko a do wew. Drewno, od tego czasu zaczyna się przyrost łodygi na grubość co widać w postaci słojów przyrostów rocznych. Z kom. Miękiszu kory pierwotnej powstaje wtórna tk. Twórcza w postaci fellogenu. Wytwarza ona kom. Kory właściwej, które stają się korkiem. Wówczas zanika epiderma.Liście : liście są tak rozmieszczone by do każdego z nich docierały promienie słoneczne. Rodzaje ulistnienia : naprzemianległe, skrętoległe, opułkowe. Budowa morfologiczna liścia : jednoliścienne : unerwienie równoległe, dwuliścienne : nerwy, blaszka liścia, ogonek, U dwuliściennych liście mają zawsze ogonek liściowy a unerwienie pierzaste. U 1-no liściennych bez ogonka a unerwienie równoległe. Rodzaje liści : pojedyncze : mają na ogonku tylko jedną blaszkę liściową, złożone - mają na ogonku kilka blaszek liściowych : dłoniaste, trójlistowe, parzystopierzaste, nieparzystopierzaste. Modyfikacje liści : asymilacyjne, liścienie (pierwsze liście zarodka), wszystkie cz. Kwiatu, kolce, spichrzowe (w miękiszu wodnym np. aloes)


6 1 6