Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:49:03+01:00
Sadza : węgiel w postaci sadzy powstaje jako produkt niecałkowitego spalenia substancji organicznych. Cecha charakterystyczną sadzy jest duży stopień rozdrobnienia i w związku z tym znaczna powierzchnia w stosunku do masy próbki. Ziarna w jednym gramie sadzy mają łączną powierzchnię około 2 hektarów!!! Dlatego też sadza wykazuje silne własności adsorpcyjne. Węgiel, bez względu na odmianę alotropową, nie rozpuszcza się w żadnym pospolitym rozpuszczalniku. Jedynym rozpuszczalnikiem węgla jest ciekłe żelazo (t. topnienia 1536 C).

Grafit: atomy węgla w krysztale grafitu tworzą płaskie , równoległe warstwy. W obrębie warstwy atomy węgla połączone są wiązaniami kowalencyjnymi, natomiast między warstwami działają tylko słabe siły, podobnie jak w kryształach molekularnych. Dlatego kryształy grafitu są miękkie, dają się łatwo łupać, aczkolwiek tylko w płaszczyznach równoległych do warstw (anizotropia mechaniczna). Grafit jest miękki i w odróżnieniu od diamentu przewodzi prąd elektryczny, dlatego stosuje się go do wyrobu elektrod.


Diament : W diamencie każdy atom węgla jest połączony czterema wiązaniami kowalencyjnymi z czterema sąsiednimi atomami węgla. Struktura diamentu jest trójwymiarowa. Diament ogrzewany bez dostępu powietrza przechodzi w grafit w temperaturze ponad 1500 stopni C. Przemiana w kierunku przeciwnym napotyka duże trudności i następuje dopiero w temperaturze 4000 C, pod ciśnieniem 20 GPa (=20 000 atmosfer). Diament jest najtwardszym znanym materiałem, więc znalazł zastosowanie przy wyrobie narzędzi przeznaczonych do obróbki stali i szkła. Oszlifowane diamenty noszą nazwę brylantów.Jak przeczytasz te krótkie opisy to zobaczysz różnice. Chyba, że nie znajdziesz to pomogę ci :)
3 2 3