Odpowiedzi

  • Zeta
  • Rozwiązujący
2009-11-19T18:00:19+01:00
Unia europejska- powstała 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB.

Członkowie:
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

1 5 1
2009-11-19T18:09:30+01:00
OPEC- organizacja państw eksportujących ropę naftowa..
Kraje wchodzące w skład:
-Algeria,
-Arabia Sałdyjska
-Libis
-Kuwejt
-Irak
-Iran
-Zea
-Ekwador
-Katar
-Nigeria
-Gabon
-Wenezłela
-Indonezja