Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:53:58+01:00
W Polsce szlachta była bardzo samolubna. Szlachcie niechcieli by ktoś zarabiał więcej od nich. Na targach kupcy (mieszczanie) zabywali zboże produkowane w folwarkach i gospodarskwach chłopskich i sprzedawali je za granicą. Szlachta z zazdością patrzyła na szybkie bogacenie się mieszczań i chciała osłabić ich pozycję w państwie. Dlatego doprowadziła do uchwalenia ustaw przeciwko mieszczanom, które odbierały im większość praw niędzy innymi: posiadanie dóbr ziemskich oraz piastowania najwyższych urzędów w Rzeczypospolitej. Szlachta kontrolowała ceny towaró, ustalając ich wysokość z korzyścią dla siebie. Wpłunęło to na zachamowanierozwoju handlu i rzemiosła, które nie były dla mieszczan już tak opłacalne. Ustawy te spowodowały ubożenie mieszczan oraz zmniejszenie rozwoju miast.

Jeśli pomogłam proszę byś dała moją odpowiedź za najlepszą. :D
6 4 6