Odpowiedzi

2009-11-19T17:38:17+01:00
Gdzie mieszkają twoi dziadkowie?
Jaka jest twoja siostra?
Jak ma na imię twój brat?
2009-11-19T17:38:24+01:00
Wo wohnt dein groBvater? - Gdzie mieszka twój dziadek?
wie ist deine schwester? - Jaka jest twoja siostra?
wie heiBt dein bruder? - Jak ma na imię twój brat?