Przełóżcie na język niemiecki ;)

Podczas trwania dwudniowego festiwalu podróżniczego, największego tego typu przedsięwzięcia w województwie podkarpackim, odwiedziło nas wiu znanych polskich podróżników. Wśród nich znaleźli się między innymi: Janek Mela, Marek Kalmus, Andrzej Muszyński, czy Jakub Pająk. Interesujące wykłady i fascynujące pokazy fotografii skłoniły ponad dwa tysiące osób do wzięcia udziału w spotkaniu. Licznie przybyli uczniowie rzeszowskich szkół podstawowych i średnich wzięli czynny udział, zadając wnikliwe pytania: Jak zacząć podróżowanie? Co jest szczególnie ważne podczas odwiedzania tajemniczych zakątków świata? Na co zwrócić uwagę i jak wniknąć w obcy świat i odmienną cywilizacje?
Instytut Badań nad Cywilizacjami jako współorganizator Kalejdoskopu jest szczególnie dumny z faktu, iż podróżowanie i chęć poszerzania wiedzy z dziedziny wielokulturowości, skłoniła tak wielu mieszkańców naszego regionu do przybycia. Dodatkowo IBnC wystawił swoje stoisko na którym wszyscy chętni mogli przekonać się naocznie czym jest wielobarwność kulturowa i zapytać o szeroko pojętą tematykę podróżowania. Pracownicy instytutu odpowiadali na pytania dotyczące tego, co wynika z podejmowania „wielokulturowych wyzwań”.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zadbała o interaktywność festiwalu, co przełożyło się na możliwość obserwowania i uczestniczenia w Kalejdoskopie poprzez Internet.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i przybyłym gościom za udział w przedsięwzięciu i już dziś serdecznie zapraszamy na II Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy!

3

Odpowiedzi

2009-11-19T17:38:38+01:00
Während der Dauer ein zweitägig podróżniczego Festspiele, dieses größt Typs der Unternehmung in der podkarpackim Woiwodschaft, besuchte uns wiu der bekannt polnischer Reisender. Sie fand sich unter ihr zwischen anderen: Janek Mela, Markus Kalmus, Andreas Muszyński, ob ein Jakob eine Spinne. Sie interessante Vorträge und faszinierende Schauen des Fotos neigten über zwei tausend Personen in...
Najlepsza Odpowiedź!
  • Igo
  • Rozwiązujący
2009-11-19T17:39:17+01:00
Während der Dauer ein zweitägig podróżniczego Festspiele, dieses größt Typs der Unternehmung in der podkarpackim Woiwodschaft, besuchte uns wiu der bekannt polnischer Reisender. Sie fand sich unter ihr zwischen anderen: Janek Mela, Markus Kalmus, Andreas Muszyński, ob ein Jakob eine Spinne. Interessante Vorträge und faszinierende Schauen des Fotos neigten über zwei tausend Personen zu des nehmen eine Teilnahme in dem Treffen. Zahlreich kamen an Schüler rzeszowskich der Grundschulen und mittelgroß sie nahm eine aktive Teilnahme, sie indem sie aufgeben durchdringende Fragen: Wie fangen mit dem Reisen an? Was es namentlich wichtig ist während des Besuchens geheimnisvolle Flecke der Welt? Auf was geben eine Achtung zurück und wie dringen in der fremden Welt ein und andersartig Zivilisation?
Ein Institut der Forschungen über die Zivilisation als współorganizator des Kaleidoskops ist namentlich stolz aus der Tatsache, denn ein Reisen und Verlangen des Verbreitern ein Wissen aus der Sachbereich der wielokulturowości, sie so viele Bewohner unserer Region neigte zu ankommen. Er IBnC nachträglich bestrahlte seinen Stand auf aller willig konnten augenscheinlich was überzeugen ist Kultur Vielfarbigkeit und zu fragen über breit eine begriffen Thematik des Reisen. Sie Arbeiter des Instituts antworteten auf die gegolten das Fragen, was ergibt sich aus dem Aufnehmen "wielokulturowych Herausforderungen".
Sie einen größere Schule der Informatik und Verwalung in Rzeszowie zadbała über der interaktywność des Festspiele, was es übersetzte auf der Möglichkeit ein Beobachten und eines Beteiligen in dem Kaleidoskop durch das Internet.
Wir herzlich danken aller Teilnehmer und angekommenen Gästen hinter die Teilnahme in der Unternehmung und wir schon heute herzlich laden auf II Podkarpacki Podróżniczy Kaleidoskop ein!
1 5 1
2009-11-19T17:40:15+01:00
Nie wiem jedynie jak przetłumaczyć województwa nie mam w swoim wielki słowniku :(

Während des Bestehens des zweitägigen Festivals des Reise, größten solcherart Unternehmens in der Woiwodschaft podkarpackim, es hat uns besucht wiu der gekannten polnischen Weltenbummler. Unter sie haben sie sich unter anderem wieder auffinden: Janek Mela, Markus Kalmus, Andreas Muszyński, oder Jakob die Spinne. Die die Vorträge interessierenden und faszinierenden Vorführungen der Fotografie haben die zwei Tausend Personen über zu dem die Teilnahme an dem Treffen Nehmen gebracht. Die Schüler haben zahlreich kommen rzeszowskich die Grundschulen und die Durchschnitte haben sie genommen der aktive Geschäftsanteil, die tief reichend Fragen stellend: wie das Reisen anfangen? Was ist sonderbar wichtig während die geheimnisvollen Winkel der Welt zu besuchen? Auf was die Aufmerksamkeit richten und wie die fremde Welt eingehend forschen und ander die Zivilisationen?
Das Institut der Untersuchungen über den Zivilisationen als współorganizator des Kaleidoskops er ist sonderbar auf die Tatsache stolz, dass das Reisen und die Lust das Wissen aus einem Bereich zu erweitern wielokulturowości, sie hat die viele Einwohner unserer Region so zu dem Ankommen gebracht. Zusätzlich hat IBnC seinen Verkaufsstand auf dem alle Bereitwillige sich mit eigenen Augen überzeugen konnten aufgestellt womit ist die Kultur Vielfarbigkeit und nach der weit erfassten Thematik des Reisens fragen. Der Arbeitnehmerin des Institutes antworteten sie auf die tego, was ergibt sich aus dem Aufnehmen betreffenden Fragen „ der multikultien Herausforderungen ”.
Das höhere Schulgebäude die Informatik und in Rzeszowie zu leiten hat für die Interaktivität des Festivals gesorgt, hat es in der Möglichkeit zu beobachten und an dem Kaleidoskop durch Internet teilzunehmen seinen Ausdruck finden.
Herzlich danken wir alle Teilnehmern und den angekommen Gästen laden für die Teilnahme an dem Unternehmen und schon wir das Heute herzlich ein auf II Podkarpacki das Reise Kaleidoskop!