POMOCY chodzi o programowanie w języku C++
1. Napisz program sprawdzający czy podany rok jest rokiem przestępnym (dany rok jest przestępny jeśli dzieli się przez 4 i nie dzieli się przez 100 lub dzieli się przez 400). Program wykonuje sprawdzenia dla lat z zakresu 1 – 2009, dla pozostałych wyświetla komunikat „Błędne dane”. Przedstaw działanie programu na schemacie blokowym.

2. Napisz program wyszukujący największej z trzech podanych liczb. Przedstaw działanie programu na schemacie blokowym.

3. Napisz program, który na podstawie danych: masa ciała, wzrost i płeć obliczy BMI i wyświetli stosowaną informację. Program sprawdza poprawność wprowadzonych danych.

BMI – oznacza wskaźnik masy ciała. Jest obliczany ze wzoru:
Załącznik
4 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->4. Napisz program wystawiający ocenę za uzyskane punkty na sprawdzianie.
Przedstaw działanie programu na schemacie blokowym. Z klawiatury wprowadzamy p- ilość punktów uzyskanych.

przedstaw te zadania dodatkowo na schemacie blokowym w Wordzie

1

Odpowiedzi

2009-11-19T21:29:50+01:00
1.

#include <iostream>

bool czyPrzestepny(Unsigned int rok){
if(!(rok%4) && (rok%100) || !(rok%400)) return true
else return false;
}

Int main(){
Unsigned int rok;
Std:cin >> rok;
If(rok>=1 && rok<=2009)std:cout << (czyPrzestepny(rok))? ”” : ”nie”<<”przestępny”
Else std:cout << ”błędne dane”;
Return 0;
}

2.

#include <iostream>

int Najwieksza(int a,b,c){
int max=a;
if(max<b)max=b;
if(max<c)max=c;
return 0;
}

Int main(){
Int a,b,c;
Std:cin >> a>>b>>c;
std:cout << ”największa liczba:” <<Najwieksza(a,b,c);
Return 0;
}