Odpowiedzi

2009-11-19T18:00:46+01:00
Fermentacja jest to beztlenowy (zazwyczaj) proces chemiczny, polegający na enzymatycznym rozpadzie cukrów. Do przebiegu fermentacji konieczne są drobnoustroje lub wytworzone przez nie enzymy.

Do najważniejszych rodzajów fermentacji należą:
fermentacja alkoholowa
fermentacja cytrynowa
fermentacja masłowa
fermentacja mlekowa
fermentacja octowa
fermentacja propionowa
8 4 8