Temperatura pod powierzchnią ziemi zmienia się w ściśle określony sposób. Rośnie ona wraz ze wzrostem głębokości - gdy głębokośc zwiększa się o 100 metrów, temperatura rośnie o 3 stopnie. Sprawdź, jaka jest dziś temperatura. Przyjmij, że taka temperatura panuja na głębokośc 0 metrów. Przedstaw graficznie tę zależnośc.

1

Odpowiedzi

2009-11-20T22:17:13+01:00