Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:47:00+01:00
Tereny o płytkim poziomie wód gruntowych porasta bór wilgotny,
powstaje parowanie wody ,powoduje powstawanie gleb glejowych i torfowych, w ten sposób magazynują wode.
Torfowiska odgrywają bardzo znaczącą rolę w regulacji stosunków wodnych, ponieważ magazynują ją w duzych ilości . Są też miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Powstający torf jest wydobywany i wykorzystywany m.in. w lecznictwie oraz w rolnictwie.Wyróżnia się torfowiska niskie, przejściowe i wysokie.Mała ilość ciepła ogranicza parowanie wody i stąd gleby tundrowe kształtują się w warunkach anaerobowych, co sprzyja nagromadzeniu się próchnicy torfowej i związków odtlenionych. Prowadzi to do tworzenia się gleb torfowoglejowych – płytkich i ubogich w składniki odżywcze.
6 4 6
2009-11-19T20:18:24+01:00
Torfowce magazynują dużą ilość wody przez to, że zatrzymują ją w swoich darniach.
64 4 64
2009-11-19T20:26:34+01:00
Tereny o płytkim poziomie wód gruntowych porasta wilgotny bór.
parowanie wody ,powoduje powstawanie gleb glejowych i torfowych, w ten sposób magazynują wodę.
44 1 44