Ćw.1 Oblicz :

1. (-1,9) + (-2,1) + ⁷/₅ + 1,9 + (-2¹³/₂₀) + (-4) =
2. (-2⅘) + 3,24 + (-0,8) + ²¹/₅ =
3. 4,1 - (-2,8) =
4. 4,2 - (+2,8) =
5. 4,2 + (-2,8) =
6. -4,2 - (-2,8) =
7. 12,3 - (-13,9) =
8. 14,1 - (+3,62) =
9. -8,9 - (-4,2) =
10. -7,3 - (-12,16) =
11. -6,4 - (-2,9) =

Ćw. 2 Wartość wyrażenia 3,5 + (-8,3) jest równa :

a. -5,2
b. -11,8
c. 11,8
d. -4,8

Ćw. 3 Wartość wyrażenia -7,1 - (-8,6 ) jest równe :

a. -15,7
b. +15,7
c. -1,5
d. 1,5

Co do ćw. 1 to jak można to rozpiszcie trochę . Będę bardzo wdzięczna ; ) .

3

Odpowiedzi

2009-11-19T17:53:04+01:00
1. (-1,9) + (-2,1) + ⁷/₅ + 1,9 + (-2¹³/₂₀) + (-4) =-1,9- 2,1 + 1,4 + 1,9 -2,65 -4=-7,35
2. (-2⅘) + 3,24 + (-0,8) + ²¹/₅ =- 2,8+3,24-0,8+4,2=3,84
3. 4,1 - (-2,8) =4,1 +2,8=6,9
4. 4,2 - (+2,8) =4,2 - 2,8=1,4
5. 4,2 + (-2,8) =4,2 -2,8=1,4
6. -4,2 - (-2,8) = -4,2 +2,8=-1,4
7. 12,3 - (-13,9) = 12,3 +13,9=26,2
8. 14,1 - (+3,62) =14,1 - 3,62=10,48
9. -8,9 - (-4,2) = -8,9 + 4,2= -4,7
10. -7,3 - (-12,16) = -7,3 +12,16=4,86
11. -6,4 - (-2,9) = -6,4 +2,9 =-3,5

Ćw. 2 Wartość wyrażenia 3,5 + (-8,3) jest równa :


d. -4,8

3,5 -8,3=-4,8

Ćw. 3 Wartość wyrażenia -7,1 - (-8,6 ) jest równe :


d. 1,5

-7,1 +8,6 = 1,5
2009-11-19T17:55:37+01:00
1.=0.2+1.4+1.9-2.65-4=3.5-6.65=-3.15
2.=-2.8+3.24-0.8+4.2=10.24-0.8=9.44
3.=6.9
4.=1.4
5.=1.4
6.=-2.4
7.=26.2
8.=10.48
9.=-4.7
10.=4.86
11.=-3/5

cw2. odpowiedz d.

cw3. odpowiedz tez d :D
2009-11-19T18:01:30+01:00
Ćw. 3 Wartość wyrażenia -7,1 - (-8,6 ) jest równe :

a. -15,7
b. +15,7
c. -1,5
d. 1,5

-7,1 + 8,6 = 1,5 (d)

Ćw. 2 Wartość wyrażenia 3,5 + (-8,3) jest równa :

a. -5,2
b. -11,8
c. 11,8
d. -4,8

3,5 - 8,3 = -4,8 (d)

Ćw.1 Oblicz :

1. (-1,9) + (-2,1) + ⁷/₅ + 1,9 + (-2¹³/₂₀) + (-4) =
=-1¹⁸/₂₀ - 2²/₂₀ + 1⁴/²⁰ +1¹⁸/₂₀ - 2¹³/₂₀ - 4=
=...

2. (-2⅘) + 3,24 + (-0,8) + ²¹/₅ =
=-2⅘ + 3¹²/⁵ - ⁴/₅ + ²¹/₅ =
= ...
3. 4,1 - (-2,8) = 4,1 + 2,8=6,9
4. 4,2 - (+2,8) = 4,2 -2,8=
5. 4,2 + (-2,8) =4,2 - 2,8 =
6. -4,2 - (-2,8) = -4,2 + 2,8=
7. 12,3 - (-13,9) = 12,3 + 13,9=
8. 14,1 - (+3,62) =14,1 - 3,62=
9. -8,9 - (-4,2) = - 8,9 + 4,2=
10. -7,3 - (-12,16) = -7,3 + 12,16=
11. -6,4 - (-2,9) = - 6,4 + 2,9=
1 5 1