Podaj wzory;
a) chlorku wapnia,siarczku litu,siarczanu(IV)potasu
b) siarczanu(VI)żelaza(II),chlorku glinu,azotanu(III)potasu
c) chlorku cynku,Fosforanu(V)baru
d) sodu;chlorku,azotanu(III),azotanu(V)
e)magnezu;siarczku,siarczanu(IV),siarczanu(III)
f)glinu;węglanu,fosforanu(III),fosforanu(V)
g)NaSo4,ZnSo4,CuSo4,
h)FeCl2,FeCl3,K2Co3
i)Na3Po4,Ca3(Po4)2,Ca(No3)2
j)KNo2.MgCl2,CuS

Prosze aby to było dobrze zrobione!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-19T17:59:37+01:00
Podaj wzory;
a) chlorku wapnia,siarczku litu,siarczanu(IV)potasu
CaCl₂ , Li₂S, K₂SO₃
b) siarczanu(VI)żelaza(II),chlorku glinu,azotanu(III)potasu
FeSO₄, AlCl₃, KNO₂
c) chlorku cynku,Fosforanu(V)baru
ZnCl₂, Ba₃PO₄
d) sodu;chlorku,azotanu(III),azotanu(V)
NaCl, NaNO₂, NaNO₃
e)magnezu;siarczku,siarczanu(IV),siarczanu(III)
MgS, MgSO₄, MgSO₃
f)glinu;węglanu,fosforanu(III),fosforanu(V)
Al₂(CO₃)₃, AlPO₃, AlPO₄
g)Na2SO4,ZnS04,CuSO4,

Na-O-S=O (- wiazanie pojedyncze, =wiazanie podwojne)
Na-O- =O

Zn -O-S=O
-O- =O

Cu-O-S=O
-O- =O

h)FeCl2,FeCl3,K2Co3

Fe-Cl
-Cl

Fe-Cl
-Cl
-Cl

K-O-C=O
K-O-

i)Na3Po4,Ca3(Po4)2,Ca(No3)2

Na-O-P=O
Na-O-
Na-O-

j)KNo2.MgCl2,CuS

K-O-N=O

Mg-Cl
-Cl

Cu=S
2 3 2