1. W rzeczywistości podczas walk na Westerplatte, trwających aż do............., zginęło............spośród............Polaków.(uzupełnij zadanie)

2. Jak rozumiesz wymowę ostatniej zwrotki wiersza:

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.

3.Dlaczego wiersz Konstantego Ildenfonsa Gałczyńskiego pt."Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" przyczynił się do uczynienie obrońców Westerplatte postaci niemal legendarnych?

1

Odpowiedzi

2009-11-19T17:48:24+01:00
1.7 września1939
15–20 zabitych
200 żołnierzy