Odpowiedzi

2009-11-19T18:41:57+01:00
BAŁKANY-Serbowie-Albańczycy-koniec lat90
przyczyny-dążenie Albańczyków do autonomii
-różnice religijne
-różnice kulturowe
-wymieszanie ludności(enklawy narodów)
-szowinizm narodowy
HISZPANIA-Hiszpania-Baskowie od 1959
-odebranie wcześniej posiadanej autonomii(przez gen.Franco w 1939 r.)
-antybaskijska polityka za rządów Franco
CZECZENIA-Czeczeni-Rosjanie 1994
-podbój Czeczeni przez Rosjan
-różnice religijne i kulturowe
-dążenie niepodległościowe ludów kaukazu
-polityka wynarodowienia prowadzona przez rosjan;łamanie praw człowieka
-nieuznanie niepodległości Czeczenów
-walka o kontrolę nad wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego
PALESTYNA-Arabowie-Palestyńczycy-Żydzi1947
- powstanie państwa żydowskiego na terytorium palestyńskim
-różnice religijne(muzułmanie-żydzi)
KASZMIR-Indie-Pakistan,Chony 1947
-imperialna polityka Indii
-odrębność religijna i kulturowa
-polityka mocarstw kolonialnych,podsycających i wykorzystujących antagonizmy religijne w procesie rządzenia
TYBET-Tybetańczycy-rząd Chin 1949
-odrębność kulturowa i religijna
-walka rządu komunistycznego z religią
-wypędzenie Dalajlamy
-poczucie narodowej odrębności i godności Tybetańczyków
-imperializm komunistyczny Chin
TAJWAN-Chińczycy(chińska republika ludowa)-Tajwańczycy(republika chińska)
-militarne naciski Chin na władze Tajwanu
-w2005 chiński parlament uchwalił ustawę zezwalającą na zaatakowanie Tajwanu ,gdy ten ogłosił niepodległość
-ludność Tajwanu opowiada się za suwerennością,którą prezydent chce ogłosić w 2008r.
-obrona przez USA demokracji i legalnie wybranych władz na Tajwanie
Sri LANKA-Syngalezi-Tamilowie 1997
-zróżnicowanie etniczne i religijne
-brak poszanowania praw człowieka
AFGANISTAN-talibowie/AL-KAIDA-USA-i wojska koalicji
-przejęcie władzy przez fundamentalistów islamskich i utworzenie państwa wyznaniowego
-umiejscowienie baz terrorystycznych na obszarze kraju
-rywalizacja między grupami narodowościowymi oraz lokalnymi watażkami o władzę
4 5 4