Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24m, a długość jest dwa razy większa. na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki a pozostałą część na pasiekę. ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę?
Zapisz obliczenia
Odp.:Na pasiekę przeznaczono............. m (kwadratowych) działki.

3

Odpowiedzi

2009-11-19T17:51:50+01:00
48x24=1152
1152X80=92160
92160:100=921.6
2009-11-19T17:52:30+01:00
Szerokośc=24m
długośc = 24m*2=48m

P=ab
P=24m*48m=1152m(kwadr.
0,2* 1152m(kwadr.) = 230,4m(kwadr.)

odp. 230,4m (kwadr.)

2009-11-19T17:52:54+01:00
24 * 48 = 1152 m<kwa>
1052 * 80% = 921,6
1152 - 921,6 = 230,4
odp: Na pasieke przeznaczono 230,4 m działki.