1.państwo kamińscy kupili prostokątną działkę pod budowę domu i ogrodzili ją. zamówili metalową bramkę o szerokości 5 m i furtkę o szerokości 1m na pozostałą część ogrodzenia zużyli 122 m siatki. oblicz:
a) obwód L
b) wymiary działki wiedząc że stosunek sąsiednich boków działki jest równy 3:5

2. w trójkącie równoramiennym o podstawie długości 6 cm i wysokości 12cm wpisano kwadrat, którego dwa wierzchołki leżą na podstawie, a pozostałe na ramionach trójkąta. oblicz długość boku kwadratu.

3.szyba w oknie ma kształt prostokąta o obwodzie 4 m. jakie są jej wymiary, jeśli wiadomo że JEJ pole P jest największe z możliwych? oblicz to pole

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:56:39+01:00
1
a
122+5+1=128
b
128:8=16
16*3=48
16*5=80