Odpowiedzi

2009-11-19T17:52:38+01:00
W Sparcie władzę sądowniczą sprawował król. Z czasem, ograniczając królom spartańskim władzę (w czasach świetności Sparty było zawsze równocześnie dwóch królów, ale pełnili oni jedynie funkcje religijno-kapłańskie) ich funkcje sądownicze przejęła geruzja i eforowie. Sprawy cywilne (w dzisiejszym rozumieniu) rozpatrywali eforowie, a sprawy karne geruzja i eforowie łącznie.
2009-11-19T18:00:00+01:00
Władzę wykonawczą w rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent RP i Rada ministrów.
Prezydent ,a określone uprawnienia
Jako głowa państwa;
*występuje do Sejmu z wnioskiem o powołanie i odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego
*powołuje:
-Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ( spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego)
Wobec rady ministrów:
*mianuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek powołuje rząd oraz odbiera od niego przysięgę
*w sprawach ważnych dla kraju zwołuje Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów, obradując pod przewodnictwem Prezydenta
((Więcej na ten temat nie mam))