Odpowiedzi

2009-11-19T18:23:59+01:00
Mówca-retor,orator,krasomówca,prelegent,referent,dyskutant,przedmówca

Cechy dobrego mówcy:
-przekonywujący
-zrozumiały
-zapamiętany
-sprawny
-umiejący spowodować działanie słuchaczy

Pisownia rzeczownika:
Mówca piszę się przez ,,ó'' ,gdyż odmienia się ona na o,a,e
mówca-mowa