Zad.1
Opisz równania reakcji chemicznych według podanego przykładu
2NO + O²--------> 2NO²
2 cząsteczki tlenku azotu (II) + 1 cząsteczka tlenu-----> 2 cząsteczki tlenku azotu (IV)

a) Mg + H²O----> MgO + H²
b) 2N²+ O²------> 2N²O
c) 2K+Br²----->2KBr
d) 2Fe²O³+3C---->4Fe + 3CO²
e) Fe²O³ + H²-----> 2FeO + H²O
f) 10Al + 3Bi²O³-----> 5Al²O³ + 6Bi

Zad.2
Ułóż i uzgodnij równania reakcji chemicznych

a) wodoru z tlenem (produktem jest woda)
b) wodoru z siarką (produktem jest chlorowodór)
c) glinu z siarką (produktem jest siarczek glinu)
d) węgla z wodorem (produktem jest metan CH4)(4 powinna być w indeksie dolnym)
e) potas z tlenem (produktem jest tlenek potasu)
f) wapnia z wodorem (produktem jest wodorek wapnia CaH²)
g) żelaza z chlorek (produktem jest chlorek żelaza (III))

Zad.3
Uzupełnij równania reakcji chemicznych i dobierz współczynniki stechiometryczne.

a)......+ S------>Li²S
b) K +.....----->K²O
c) PbO + H²-----> ......+ H²O
d) Cr²O³ + C ----->......+ CO
e) Ag²O------> Ag +......
f) Fe²O³ + CO ------> ......+ CO²
g) Na + ......------> NaH
h) Mg + .......------> MgBr²
i) .......+........------> AlH³
j) Fe + ......-------> FeCl³
k) ......+ CuCl²-------> Cu + CrCl²
l).......+ H²S------> Al²S³ + H²
m) Al +Cu²S -------> ......+ Al²S³
n) FeO + .......--------> Fe + Co²

Wszystkie 2 i 3 w indeksie górnym powinny być w indeksie dolnym!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:09:09+01:00
A) Mg + H²O----> MgO + H²
1 cząsteczka magnezu+1 cząsteczka wody-> jedna cząsteczka tlenku magnezu+1 cząsteczka wodoru

b) 2N²+ O²------> 2N²O
1 cząsteczka azotu+1 cząsteczka tlenu->2 cząsteczki tlenku azotu(I)

c) 2K+Br²----->2KBr
2 cząsteczki potasu+1 cząsteczka bromu-> 2 cząsteczki bromku potasu

d) 2Fe²O³+3C---->4Fe + 3CO²
2 cząsteczki tlenku żelaza(III)+3 cząsteczki węgla->4 cząsteczki żelaza+3 cząsteczki tlenku węgla(IV)

e) Fe²O³ + H²-----> 2FeO + H²O
1 cząsteczka tlenku żelaza(III)+1 cząsteczka wodoru->2 cząsteczki tlenku żelaza + 1 cząsteczka wody

f) 10Al + 3Bi²O³-----> 5Al²O³ + 6Bi
10 cząsteczek glinu+3 cząsteczki tlenku bizmutu(III)-> 5 cząsteczek tlenku glinu + 6 cząsteczek bizmutu
a) wodoru z tlenem (produktem jest woda)
2H₂ + O₂ -> 2H₂O
b) wodoru z siarką (produktem jest chlorowodór)
H₂+S=H₂S
c) glinu z siarką (produktem jest siarczek glinu)
2Al + 3S -> Al₂S₃
d) węgla z wodorem (produktem jest metan CH4)(4 powinna być w indeksie dolnym)
C+2H₂ -> CH₄
e) potas z tlenem (produktem jest tlenek potasu)
4K + O₂ -> 2K₂O
f) wapnia z wodorem (produktem jest wodorek wapnia CaH²)
Ca + H₂ -> CaH₂
g) żelaza z chlorek (produktem jest chlorek żelaza (III))
2Fe + 3Cl₂ -> 2FeCl₃a)2Li + S------>Li²S
b) 2K +O₂ ----->2K²O
c) PbO + H²-----> Pb+ H²O
d) Cr²O³ + C -----> Cr₂O₂ + CO
e) 2Ag²O------> 4Ag + O₂
f) Fe²O³ + CO ------> Fe₂O₂+ CO²
g) Na + H₂ ------> NaH
h) Mg + Br₂ ------> MgBr²
i) 2Al + 3H₂ ------> 2AlH³
j) 2Fe + 3Cl₂ -------> 2FeCl³
k) Cr + CuCl²-------> Cu + CrCl²
l) 2Al +3 H²S------> Al²S³ + 3H²
m) 2Al +3Cu²S -------> 6Cu + Al²S³
n) FeO + CO --------> Fe + CO²