Oblicz długości boków i przekątnych rombu ABCD, mając dane:
a)współrzędne wierzchołków A = (1, -2) , B = (5, 0) oraz D = (3, 2)
b) współrzędbe wierzchołków A = (-3, 1) i B = (3, 3) oraz współrzędne punktu przecięcia przekątnych S = (1, 5).

Dział funkcja liniowa.

2

Odpowiedzi

2009-05-13T19:40:23+02:00
C=(7,4)
aby obliczyć długości boków należy obliczyć wektor AB oraz AC i DB

D=(-1,7) C=(5,9) reszte obliczyć jak powyżej
1 1 1
2009-05-13T19:53:09+02:00
A)
a-krótszy bok
b-dłuższy bok
d₁-krótsza przekątna
d₂-dłuższa przekątna

d₂=6

a²=2²+2²=4+4=8
a=√8=2√2

b²=4²+2²=16+4=20
b=√20=2√5

d₁²=2²+4²=4+16=20
d₁=2√5

b)
a-długość boku
d₁-krótsza przekątna
d₂-dłuższa przekątna

a²=6²+2²=36+4=40
a=√40=2√10

d₁²=4²+4²=16+16=32
d₁=√32=4√2

d₂²=8²+8²=2*8²
d₂=8√2
2 1 2