Odpowiedzi

2009-11-19T18:13:12+01:00
560 - 100%
240 - x
x=240x100%/560
x= 42,86% - procent jaki stanową dziewczyny w tej szkole

100%-42,86%=57,14% tyle jest chłopców
57,14-42,86%=14,28% o tyle jest więcej chłopców, a tym samym mniej dziewcząt
2009-11-19T18:19:33+01:00
Dziewczyny
100% = 560
x% = 240
x=(100*240) / 560
x=43%

560 - 240 = 320

Chłopcy
100% = 560
x% = 320
x = (100*320)/560
x = 57%

57-43=14

O 14%