Dach każdej wieży w zabytkowej warowni ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 4 m i krawędzi bocznej równej 6 m. Litr farby wystarcza na pomalowanie 7 m2 powierzchni. ile litrów farby trzeba kupić, aby dwukrotnie pomalować dachy obu wież?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:18:08+01:00
Dach każdej wieży w zabytkowej warowni ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 4 m i krawędzi bocznej równej 6 m. Litr farby wystarcza na pomalowanie 7 m2 powierzchni. ile litrów farby trzeba kupić, aby dwukrotnie pomalować dachy obu wież?
b=6m
a=4
z trójkata prostokątnego mamy
(1/2a)²+h²=b²
(2)²+h²=36
h²=36-4=32
h=4√2m

P=a²+2ah
P=16+2*4*4√2=16+32√2

2P=32+64√2≈122,5m²
122,5:7=17,5
Trzeba około18 litrów farby
3 2 3
2009-11-19T18:48:06+01:00
2² + h² = 6²
h² = 32
h = √32
h = 4√2
Pb = 4(1/2a x h)
Pb = 4(2 x 4√2)
Pb =32√2 m²
√2 to ok 1.41
32 x 1.41 = 45.12 m²
45.12 x 2 = 90. 24 m² Pb 2 wież
90 .24 x 2 = 180.48
180/7 = 25.7 to ok 26l ----------Odp

3 4 3