Odpowiedzi

2009-11-19T18:46:25+01:00
Trybunał konstytucyjny składa się z 15 sędziów powołanych przez Sejm ( na 9 lat) spośród dośwaidczonycg sędziów powołanych kwalifikacjami prawniczych. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest wydawanie orzeczeń o zgodność z konstytucją ustaw oraz innych przepisów prawa stanowionych przez organy państwowe (np. rozporządzeń). Z wnioskiem o stwierdzenie zgodności aktu prawnego z konstytucją mogą wystąpić do Trybunału:Prezydent, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, grupa posłów lub senatorów, Prezydium Sejmu, komisje sejmowe i senackie oraz obywateli. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostatecznie
(krótko zwięźle i na temat)
2 5 2
2009-11-19T18:49:28+01:00
Tk orzekja o lekalności norm prawnych -ustaw, rozporzadzen z moca ustawy, umów miedzynarodowych.
w procenie legislacyjnym- tryb ustawodawczy, TK musi zbadac czy ustawa jest zgodna z konstytucja, jezli Tk uzna za ustawe za zgodna z konstytucja prtezydent ma obowiązek ja podpisac, jesli nie , prezydent nie moze jej podpisac.

Orzeczenia TK maja charakter powszechnie obowiązujący i ostateczny. Orzeczenia o niezgodności z konstytucją, umową międzynarodową, lub z ustawą altu normatywnego, ne ktorego podstawie zostało wydane pełnomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygniecie w innych sprawach , stanowi podstawe do wznowienia postepowania w celu uchylenia decyzji badz innego rozstrzygniecia na zasadach a w trybie okreslonych w przepisach włąściwych dla danego procesu.


głosowanie w sejmie;
zalezy o co chodzi? moze byc : za, przeciw, i wstzrmanie od głosu