Odpowiedzi

2009-11-19T18:20:13+01:00
Grecy wyobrażali sobie bogów z głowami zwierząt. Oddawali im cześć przeważnie budując świątynie.
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:22:45+01:00
Grecką religię charakteryzował politeizm, czyli wiara w wielu bogów. Świat bogów był zhierarchizowany, poszczególni bogowie odpowiadali za różne zjawiska naturalne bądź obszary życia. Religię tę cechował również antropomorfizm – bogów wyobrażano sobie na podobieństwo ludzi, z ich przywarami i emocjami. Grecy nie znali dogmatów religijnych, nie mieli swoich świętych ksiąg. O życiu bogów opowiadały mity, które nigdy nie zostały ujęte w jakąś jedną sformalizowaną wersję.
FORMY KULTU RELIGIJNEGO:
Czczenie bogów było obowiązkiem wszystkich Greków – ateiści podlegali surowym karom, gdyż uważano, że mogą ściągnąć gniew bogów na daną polis.
Nie istniała warstwa kapłanów, kult sprawowali urzędnicy w imieniu polis. Zasady kultu regulowała tradycja, nie zaś sformalizowane dogmaty. Bogom składano ofiary, głównie ze zwierząt hodowlanych, ale również oliwy, owoców, wina.
*Misteria
Oprócz kultu bogów olimpijskich dla życia religijnego Greków charakterystyczne były misteria, których geneza sięgała najprawdopodobniej czasów sprzed inwazji plemion greckich. Wśród nich najważniejsze były misteria eleuzyjskie i dionizyjskie. Te pierwsze odbywały się co roku w Eleuzis niedaleko Aten i były związane z kultem bogini płodności Demeter i jej córki Persefony, bogini kiełkującego ziarna. Te drugie były oddawaniem czci bogowi wina Dionizosowi. Odbywały się na przełomie marca i kwietnia w Atenach (dionizje wielkie – miejskie) oraz na przełomie grudnia i stycznia w Posejdonie (dionizje małe – wiejskie).

*Igrzyska
Były to zawody sportowe urządzane ku czci bogów, a więc miały wyraźny aspekt religijny. Najsłynniejsze igrzyska odbywały się od r. 776 p.n.e. co cztery lata w Olimpii. Słynne były też zawody sportowe w Koryncie, Delfach, Argolidzie.
Celem igrzysk było wyłonienie indywidualnych zwycięzców w każdej konkurencji, nie istniały konkurencje zbiorowe.
Igrzyska odegrały dużą rolę w kształtowaniu się poczucia jedności całego świata greckiego. Tradycja nakazywała, by na czas rozgrywania igrzysk olimpijskich przerywać wszelkie wojny.
W każdym greckim mieście znajdowały się gimnazjony, czyli pomieszczenia i boiska do uprawiania sportu.3 5 3
2009-11-19T18:24:07+01:00
Grecy wyobrażali sobie bogów jako ludzi z wielką, nieograniczoną władzą. Mśleli że mieszkają oni na szczycie góry Olimp.
2 4 2