Odpowiedzi

2009-05-13T21:10:54+02:00
M-masa ciała
v-prędkość
g-przyspieszenie ziemskie
h-wysokość na jaką wzniesie się ciało
v=10m/s
g=10m/s²
h=?
E1-energia kinetyczna
E2-energia potencjalna
możemy zrobić to zadanie z prawa zachowania energii, czyli przyrównujemy energię kinetyczną do potencjalnej
E1=mv²/2
E2=mgh

E1=E2
mv²/2=mgh

jak widzimy mamy masy po prawej i po lewej stronie, więc możemy je skrócić i wychodzi nam:
v²/2=gh

przekształcamy i otrzymujemy
h=v²/g
h=10m/10=1m

odp: ciało wzniesie się na wysokość 1m
6 2 6
2009-05-13T21:11:04+02:00
E=mV^2/2
E=mgh

mgh=mV^2/2
2mgh=mV^2
2gh=V^2
2*10*h=10^2
20h=100
h= 5 m
6 4 6