1.Skreśl w każdej kolumnie ę liczbę, która ne jest równa pozostałym.
a) √6 * √2
√12
3√2
2√3

b) 3√10 * 2√2
6√20
12√5
√120

c) √180
√320
6√5
12√5
2.Usun niewymiernosc z mianownika i ustal ktora liczba jest wieksza:w czy z
a) w=6√5 / √3= z=5√3 / √5
b)w=3 / √3 z=4/ √2
c)w=4√3 / √2 z=14 / √7
d)w=6√5 / √2 z=10√3 / √5
Pilne!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-19T18:43:50+01:00
A)√12
√12
√9*2=√18
√4*3=√12
nie pasuje √18
b)6√20
6√20
√144*5
√120=6√20
nie pasuje trzecia odpowiedz
c)6√5
8√5
12√5
12√5
5 2 5