Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:32:49+01:00
Rządy demokracji parlamentarnej.
1. Reforma rolna.
- uchwała o reformie rolnej została przegłosowana w sejmie w lipcu 1920 roku. Maksimum posiadanej ziemi wynosiło 180 hektarów i 400 hektarów na ziemiach byłego zaboru pruskiego, ziemia ponad tą ilość podlegała parcelacji i chłopi mogli ją nabyć za połowę wart. rynkowej (ustawa naruszała zasadę o nienaruszalności wartości prywatnej).
- w roku 1925 wprowadzono ustawę o dobrowolnej parcelacji gruntu powyżej 180 hektarów za pełnym odszkodowaniem w cenie rynkowej ziemi.
2. Reforma monetarna i walutowa.
- W 1924, Władysław Grabski przeprowadził reformę walutową polegającą na na polepszeniu ściągalności podatków w wypracowaniu oszczędności budżetowych, ustanowieniu nowego kursu dolara, zaciągnięciu pożyczek zagranicznych, powołaniu banku polskiego, jako jedynej instytucji, która miała prawo emitować bilety bankowe, na miejsce różnych monet, wprowadzono jedyny, obowiązujący złoty polski, przeprowadzono również dewaluację.
3. Budowa portu morskiego.
- w 1922 podjęto decyzje o budowie portu morskiego w Gdyni.
Przewrót majowy – początki rządów sanacji.
1. Przyczyny kryzysu politycznego.
- Częste zmiany rządów, skandale polityczne, korupcja, upadki kolejnych rządów.
- Klęska polskiej polityki zagranicznej ( w 1925 w Lucarno odbyła się konferencja, na której, Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granicy z Belgią i Francją a nie chciały podpisać podobnej umowy z Polską i Czechosłowacją.
- wojna celna z Niemcami, ujemny bilans w handlu, wzrastające bezrobocie, „Druga inflacja”, prowadziły do kryzysu gospodarczego
- akcje terrorystyczne wobec polskich urzędników na kresach wschodnich
- 5.V.1926r. powołano rząd Chjeno – Piasta, na czele z Wincentym Witosem, wywołało to oburzenie społeczne, gdyż polityk ten kojarzony był z krwawymi rozprawami z robotnikami z 1923 roku.Prosze o aznaczenie mojej odpowiedzi za najlepszą /// Dzieki
3 4 3