Odpowiedzi

2009-11-19T21:41:35+01:00
GÓRY-obszary powierzchni Ziemi,wznoszące się nad otaczającym je terenem,charakteryzujące się rzeżbą o znacznych różnicach wysokości.Najczęściej rozległe;zespoły szczytów podzielone kotlinami i dolinami,otoczone pogórzem;ale spotyka się też góry pojedyńcze jako izolowane kopuły lub grzbiety.GÓRY TEKTONICZNE powstały w wyniku ruchów gópotwóczych,co doprowadziło do spiętrzenia mas skalnych,lub pionowego ich przemieszczenia wzdłuż lini uskokowych.Jednak ostateczny kształt nadają im procesy rzeżbotwórcze;wietrzenie,erozja,ruchy masowe.GÓRY WULKANICZNE powstały w wyniku obfitych wylewów wulkanicznych;mają postć wyrażnych stożków lub kopuł z obniżeniami kraterowymi,często zajętymi przez jaziora[wulkany].