Przetłumaczyc zdania z jezyka polskiego na ang.
1 W klasie nie ma uczniów.
2 W bibliotece jet duzo ksiazek.
3 Czy jest sala komputerowa w twojej szkole?
4 W tej szkole jest czterdziestu nauczycieli.
5 Na podłodze leży teczka.

2

Odpowiedzi

2009-11-19T18:38:00+01:00
1 The class has no students.
2 In many books the library jet.
3 Is the computer room in your school?
4 In this school is forty teachers.
5 On the floor lies folder.
2009-11-19T18:42:59+01:00
1.in the classroom has students
2.the library is a lot of books
3.a computer room or at your school?
4.it this school is forty teachers
5.folder is located on the floor
1 5 1