1.cena towaru z 7% podatkiem VAT to 271,78 zł.Rozstrzygnij jaka jest cena netto tego towaru

2.oprocentowanie rocznej lokaty w pewnym banku wynosi 15%.Jką kwotę musi wpłacić na tę lokatę pani Maria, aby po roku mieć 6900zł?

3.Pani Dorota ulokowała w banku 16 000 zł na rocznej lookacie z oprocentowaniem 17%.Ile pieniędzy wraz z odsetkami będzie miała za rok?

BARDZO PROSZĘ O POMOC I Z OBLICZENIAMI=)

3

Odpowiedzi

2009-11-19T18:40:40+01:00
1)
cena towaru-271,78
271,78 zł*0,07=19,02

2)6900zł*0,15=1035

3)16 000 zł*0,17=2720
2009-11-19T18:43:54+01:00
1.
7%*271,78=19,0246
271,78-19,0246=252,7554zł≈253zł
Odp. Cena netto tego towaru wynosi 253zł
2.
100%+15%=115%
115%*y=6900
1,15*y=6900/:1,15
y=690000:115
y=6000
Odp. Pani Maria musi wpłacić 6000zł
3.
100%+17%=117%
117%*16000=18720
Odp. Pani Dorota za rok będzie miała 18720zł
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:45:26+01:00
1.
7%=0.07
0.07×271.78 ≈19.02
271.78- 19.02 = 254.76- Ddpowiedź
2.
115%=1.15
1.15× X = 6900
X= 6900÷ 1.15
X= 6000 - Odpowiedź
3.3.Pani Dorota ulokowała w banku
16 000 zł na rocznej lookacie z oprocentowaniem
17%.Ile pieniędzy
wraz z odsetkami będzie miała za rok?
117%=1.17
1.17×16000=18720- Odpowiedź