Odpowiedzi

2009-11-19T18:41:14+01:00
1.Mianownik:kto? co?
2.Dopełniacz:kogo?czego?
3.celownik:komu?czemu?
4.biernik:kogo?co?
5.narzędnik:(z) kim?(z) czym?
6.miejscownik:(o)kim?(o)czym?
7.wołacz: o!!!
2 3 2
2009-11-19T18:45:24+01:00
Mianownik(kto? co?)
Dopełniacz(kogo ?czego?)niema
Celownik(komu? czemu?)się przyglądam
Biernik(kogo? co? )widzę
Narzędnik(z kim?z czym?)idę
Miejscownik(o kim?o czym?)mówię
Wołacz(o!)
3 3 3
2009-11-19T18:45:04+01:00
Mianownik kto? co? jest
Dopełniacz kogo? czego nia ma
Celownik komu? czemu? przyglądam się
Biernik kogo? co? widzę
Narzednik z kim? z czym? idę
Miejscownik o kim? o czym? mówię
Wołacz o! witaj
2 5 2