Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T13:38:03+01:00
Advantages
1. quick pass from one place to another.
[szybkie przedostanie się z jednego miejsca do drugiego.]
2. trips take less time.
[podróże zajmują mniej czasu]
3. trips are more comfortable
[podróże są bardziej komfortowe ]
4. high efficiency in the transport of cargo
[duża wydajność przy transporcie ładunków]
5. possibility of organizing an efficient urban and suburban transport (tram, metro and railways Accessdrives)
[możliwość organizacji sprawnego transportu miejskiego i podmiejskiego (tramwaje, metro, koleje dojazdowe)]

defect
1. little opportunity to change route
niewielka możliwość zmian tras
2. difficult demarcation of new routes in some areas (such as mountains, wetlands
utrudnione wytyczanie nowych szlaków na niektórych terenach (np. w górach, na obszarach podmokłych
3. in the case of construction of the subway - need to invest huge resources.
w przypadku budowy metra - konieczność inwestowania ogromnych środków.
4.Bad impact on the environment.
zły wpływ na środowisko naturalne
5. A large number of accidents
Duża ilość wypadków
3 4 3
  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T19:36:35+01:00
Wady:
dangerous
cold to ride
expensive
don`t ecology
slow
zalety;
cheap
exciting
fast
comfortable
aerodynamic
5 3 5