Taka przyroda ;)
Wyjaśnij, jaką rolę w lesie pełnią grabarze i żuki gnojarze.
Jak ktoś ma podręcznik PRZYRODA5 to to zadanie jest ćw.1 str. 18

Jeszcze raz podam kąkretne pytanie...
Wyjaśnij, jaką rolę w lesie pełnią grabarze i żuki gnojarze.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T15:30:42+01:00
Grabarze są niezmiernie pożyteczne, pełnią ważną rolę w lesie jako „czyściciele”, którzy likwidują szczątki martwych zwierząt.

Już ponad sto lat temu, Jean Henri Fabre, w swej książce „Z życia owadów”, zwracał uwagę na zasługi żuków gnojarzy dla „zdrowotności powszechnej”. Dzięki nim, odchody i zawarte w nich drobnoustroje bardzo szybko znikają z powierzchni ziemi. Owady te mają bowiem w zwyczaju zakopywanie nadmiaru pożywienia i przechowywanie go dla siebie i larw w podziemnych tunelach. Ich pożyteczna rola nie ogranicza się jednak wyłącznie do funkcji sanitarnych. Ryjąc w ziemi, „gnojarze” zwiększają przewiewność i przesiąkliwość podłoża, a gromadzony pokarm dodatkowo użyźnia glebę. ;D
8 5 8
2009-11-20T21:03:41+01:00
Owady biorą czynny udział w przyspieszaniu obiegu materii w środowisku. Na padlinie możemy spotkać liczne gatunki chrząszczy, np. grabarze (Necrophorus), które składają tam jaja, a rozwijające się z nich larwy żerują na szczątkach zwierzęcych.Odżywia się martwymi kręgowcami, które odnajduje za pomocą węchu,następnie zakopują padlinę.Podobnie jak żuk gnojowy (Geotrupes stercorarius L.).Owady te mają bowiem w zwyczaju zakopywanie nadmiaru pożywienia i przechowywanie go dla siebie i larw w podziemnych tunelach. Ich pożyteczna rola nie ogranicza się jednak wyłącznie do funkcji sanitarnych. Ryjąc w ziemi, „gnojarze” zwiększają przewiewność i przesiąkliwość podłoża, a gromadzony pokarm dodatkowo użyźnia glebę. Przykładem mogą być żuki leśne, które na 1 ha lasu zakopują nawet do 700 kg suchej masy butwiny. Są nieocenione w poprawianiu jakości i struktury gleb leśnych, zwłaszcza w biotopach suchszych, tam gdzie brakuje dżdżownic.
10 2 10