Odpowiedzi

2009-11-19T19:03:26+01:00
100%----170u
84,7%-----X
100X=170×84,7--X=144U
144/12=12 atomów węgla
100%----170u
15,3%---X
100X=170×15,3--X=26U
26/1=26 atomów wodoru
CH₃--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂---CH₂---CH₂--CH₃
C₁₂H₂₆ dodekan
13 4 13
2009-11-19T19:17:00+01:00
170u-100% 170u-100%
x - 84.7% x - 15.3%
x= ok.144u x=ok.26

144u:12u=12
26u:1u=26

wzór sumaryczny: C12H26
nazwa alkanu: dodekan
WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY:
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
WZÓR STRUKTURALNY:
H H H H H H H H H H H H
H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H
H H H H H H H H H H H H

10 2 10