Odpowiedzi

2009-11-20T23:10:19+01:00
Dziedziną funkcji określonej wzorem y=2x² - 10 jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.
a) Oblicz wartości tej funkcji dla kilku wybranych argumentów
F(1)=2-10=-8
f(-1)=2-10=-8
f(0)=-10
f(2)=8-10=-2
b) Podaj przykład argumentu dla którego funckja przyjmuje wartość dodatnią
F(3)=18-10=8