Zapisz w postaci układu równań:
a-liczba a jest o 3 większa od liczby b.średnia arytmetyczna liczb a i b jest rowna 14,5
b-liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y.liczba y jest 3 razy większa od liczby x
c-liczba u jest o 6 większa od liczby v.suma liczb u i v jest 4 razy większa od v

1

Odpowiedzi

2009-11-19T19:19:01+01:00
A)
{a = b+3
{(a+b)/2 = 14,5

b)
{x = y-8
{x = y/3

c)
{u = v+6
{u+v = 4v