Odpowiedzi

2009-11-21T17:13:37+01:00
- reagują z zasadami
- bardzo aktywne chemicznie
- ulegają dysocjacji
- reagują z metalami


2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O
CaO + H2SO4 ---> CaSO4 + H2O
Zn(OH)2 + H2SO4 ---> ZnSO4 + 2H2O