Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T14:28:01+01:00
Z 2,4 litra 5% roztworu soli odparowano 900 mililitrów wody


5% x 2,4litra = 0,12litra samej soli
2,4 litra - 0,12 litra = 2,28 litra wody
2,28 litra wody - 0,9litra wody odparowanej = 1,38 litra wody


do 3 litrów 7,5 % roztworu soli dodano 500 mililitrów wody


3 litry x 7,5% = 0,225 litra soli
(3 litry - 0,225 litra soli) + 0,5litra wody dodanej = 3,275litra wody

po zmieszaniu mamy :
1,38 + 3,275 litra wody = 4,655 litra wody
i 0,12 l soli + 0,225 = 0,345 litra soli

Cp = (m soli) / (m roztworu) x 100% = 0,345 / 4,655 + 0,345 (to wszystko x 100%) = 6,9%


1 5 1