Poproszę o wyjaśnienie pojęc (na krótko) Nauczycielka powiedziała że będzie pytac i musze znac to.

1.Reakcje:
a)syntezy
b)analizy
c)wymiany
2.Reakcja otrzymująca tlen,dwutlenek węgla z wodoru
3.Substraty
4.Produkty
5.Reakcja charakterystyczna

Za wyjaśnienie wszytskich pojęc na krótko (jak najbardziej się da) Dam ocene "najlepsze"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:23:25+01:00
Reakcja syntezy- reakcja chemiczna podczas którj z kilku substratów powstaje jeden produkt
reakcja analizy- reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów
reakcja wymiany- reakcja w której z kilku substratów powstaje kilka produktów
substraty- substancje uzyte do reakcji chemicznej i ulegające przemianom chemicznym
produkty - substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych
reakcja charaktrerystyczna - reakcja chemiczna która pozwala zidentyfikowac dana substancje