Odpowiedzi

2009-11-19T22:14:34+01:00
1) reakcja metalu z woda
2) reakcja tlenku zasadowego z woda
3) reakcja rozpuszczenia soli z roztworem zasady

wodorotlenek miedzi (II)
1) nie da się tak otrzymać
2) tak też się nie da
3) CuCl₂ + 2 NaOH -> Cu(OH)₂ + 2 NaCl

wodorotlenek potasu
1) 2 K + 2 H₂O -> 2 KOH + H₂
2) K₂O + H₂O -> 2 KOH
3) nie da się tak otrzymać