Mimo że oceany i morza są ze sobą połączone , ich wody różnią się - między innymi zasoleniem,temperaturą,przezroczystością i barwą . czym spowodowane są te różniece . Podaj przykłady
a * Różne temperatury wód powierzchniowych ......... prosze od odpowiedź
b* Różna przezroczystość ........ prosze o odpowiedź
c* Zróżnicowana barwa: ........... prosze o odpowiedź .
DZIĘKUJE BARDZO ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI .....

2

Odpowiedzi

2009-11-19T19:59:33+01:00
Zasalanie-Morze bałtyckie 7% Mrze czerwone 46%
przyczyny m.bałtyckie -
-niewielkie parowanie zimą
-duży dopływ wód słodkich rzekami
-sezonowo duży dopływ wód z topniejących śniegow
przyczyny;m.czerwone
-duże parowanie
-niewielki dopływ wód słodkich z rzek
-brak sezonowego dopływu wód z topniejących śniegów
TEMPERATURA
wskazuje zależność od kąta padania promieni słonecznych,najwyższa jest na obszarach około równikowych i maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej .Duże zmiany spowodowane są przez prądy morskie ,oraz izolację akwenu.Średnia temperatura wód światowego oceanu wynosi 17,4stopnie C
GĘSTOŚĆ
-rośnie ze wzrostem zasalania;ze zbliżaniem się temperatury wody do 4 stopni C;najczęściej waha się od 1,02 do 1,03g/cm sześciennych
PRZEZROCZYSTOŚĆ
-zależy od zawartości w niej zawiesin i substancji odżywczych -im mniejsza zawartość ,tym większa przezroczystość.Najbardziej przezroczyste są wody obszarów około biegunowych np.Morze Weddela,najmniej Bałtyk
BARWA
woda zależy od warunków oświetlenia ,głębokości morza ,ilości i składu rozpuszczonych w wodzie substancji ,życia organicznego.
-wody morskie pozbawione planktonu są niebieskie
-czerwony odcień Morza Czerwonego wynika z dużej ilości planktonu i alg.

2009-11-19T21:10:10+01:00
Zasalanie-Morze bałtyckie 7% Mrze czerwone 46%
przyczyny m.bałtyckie -
-niewielkie parowanie zimą
-duży dopływ wód słodkich rzekami
-sezonowo duży dopływ wód z topniejących śniegow
przyczyny;m.czerwone
-duże parowanie
-niewielki dopływ wód słodkich z rzek
-brak sezonowego dopływu wód z topniejących śniegów
TEMPERATURA
wskazuje zależność od kąta padania promieni słonecznych,najwyższa jest na obszarach około równikowych i maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej .Duże zmiany spowodowane są przez prądy morskie ,oraz izolację akwenu.Średnia temperatura wód światowego oceanu wynosi 17,4stopnie C
GĘSTOŚĆ
-rośnie ze wzrostem zasalania;ze zbliżaniem się temperatury wody do 4 stopni C;najczęściej waha się od 1,02 do 1,03g/cm sześciennych
PRZEZROCZYSTOŚĆ
-zależy od zawartości w niej zawiesin i substancji odżywczych -im mniejsza zawartość ,tym większa przezroczystość.Najbardziej przezroczyste są wody obszarów około biegunowych np.Morze Weddela,najmniej Bałtyk