Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-30T16:48:47+02:00

SO3+Mg(OH)2 -> MgSO4+H2O

(1 czasteczka tlenku siarki VI + 1 czasteczka wodorotlenku magnezu -> 1 czasteczka siarczanu VI magnezu + 1 czasteczka wody)


Mg(OH)2 + SO2 ----> MgSO3 + H2O

(1 czasteczka wodorotlenku magnezu + 1 czasteczka tlenku siarki IV -> 1 czasteczka  siarczanu IV magnezu + 1 czasteczka wody)

 

Mg(OH)2 + N2O5 ->Mg(NO3)2+H2O

(1 czasteczka wodorotlenku magnezu + 1 czasteczka tlenku azotu V -> 1 czasteczka azotanu V magnezu + 1 czasteczka wody)

 

6Mg(OH)2 + P4O10 ->2Mg3(PO4)2+6H2O

(6 czasteczek wodorotlenku magnezu + 1 czasteczka tlenku fosforu V -> 2 czasteczki fosforanu (V) magnezu + 6 cząsteczek wody)

 

Mg(OH)2+CO2-->MgCO3+H2O

(1 czasteczka wodorotlenku magnezu + 1 czasteczka tlenku węgla IV -> 1 czasteczka węglanu magnezu + 1 cząsteczka wody)

2011-07-30T16:49:01+02:00

Mg(OH)₂ + SO₃ --> MgSO₄ + H₂O - powstaje siarczan (VI) magnezu oraz woda

Mg(OH)₂ + SO₂ --> MgSO₃ + H₂O  - powstaje siarczan (IV) magnezu oraz woda

Mg(OH)₂ + N₂O₅ --> Mg(NO₃)₂ + H₂O - powstaje azotan (V) mgnezu oraz woda

6Mg(OH)₂ + P₄O₁₀ --> 2Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O - powstaje fosforan(V) magnezu  oraz woda

Mg(OH)₂ + CO₂ --> MgCO₃ + H₂O - powstaje węglan (IV)  magnezu oraz woda