Odpowiedzi

2009-05-13T21:04:25+02:00
Dziecko ma prawo do :
1. Życia i wychowywania w rodzinie,
2. Adopcji,
3.Pobierania nauki do 18 roku życia,
4. Dostępu do kultury, odpoczynku, rozrywki,
5. Ochrony jego zdrowia i opieki medycznej,
6. Swobody wyznania(tolerancji religijnej i politycznej),
7. Dostępu do informacji,
8.ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
9. prywatności,
10. równości,