Mając do dyspozycji pierwiastki chemiczne : siarkę, wodór, tlen i sód, napisz słownie przebieg 6 reakcji chemicznych

1.tlen+siarka tlenek siarki
2.tlen+wodór tlenek wodoru
3.tlen+sód tlenek sodu
4.siarka+wodór siarkowodór
5.wodór+sód wodorek sodu
6. ?
Co mogę wpisać w 6?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:22:10+01:00
2009-11-19T19:30:15+01:00