Uzupełnij stosujac notacje wykładnicza to to w nawiasie to potega
w c) jest metra kwadratowego a w d) centymetra sześciennego
a) 7,8m *10( 8)m=................... km
b) 8,3 *10(-5)kg=......................g
c) 4,7 *10(6) m(2)=.................... ha=..................a
d)7,23 * 10(-3) cm(3)=...................l

1

Odpowiedzi

2009-11-19T22:04:59+01:00
Wszystkie potęgi będę zapisywać w nawiasach:

A) Wiemy, że 1km = 1000m=10(3)m
stąd : 1m=0,001km=10(-3)km <------- tzn. że w działaniu poniżej literke m zastąpimy wyrażeniem 10(-3)km:

7,8 *10( 8)m=7,8m *10( 8)*10(-3)km=7,8*10(5)km


B) Wiemy, że 1kg=1000g=10(3)g <------ tzn. że w działaniu poniżej kg zastapimy wyrażeniem 10(3)g:

8,3 *10(-5)kg=8,3 *10(-5)*10(3)g=8,3*10(-2)g


C) Wiemy, że 1ha=100a=10(2)a
Wiemy, że 1ha=10000m²=10(4)m²
stąd 1m²=0,0001ha=10(-4)ha

4,7 *10(6) m²=4,7*10(6)*10(-4)ha=4,7*10(2)ha=4,7*10(2)*10(2)a=
4,7*10(4)a


D)Wiemy, że 1l=1000cm³=10(3)cm³
stąd: 1cm³=0,001l=10(-3)l

7,23 * 10(-3) cm³=7,23 * 10(-3)*10(-3)l=7,23*10(-6)lvoila!